Chers amis,

L’année 2022 a été lourde en rebondissements et en imprévus de toutes sortes.  Elle nous a mis face à l’incommensurable fragilité de la vie et mis à jour les sombres facettes de notre humanité. Il faut malgré tout se rappeler que de grandes avancées ont souvent été précédées de moments orageux. Alors, l’espoir de jours meilleurs devra guider nos pas.

Grâce à votre appui, la Fondation Métamorphose Développement a su garder le cap dans ses entreprises. Nous avons poursuivi les initiatives de renforcement de capacités des jeunes du Nord en entreprenariat, en musique par l’envoi d’instruments et dans la modernisation d’outils de collecte de données en santé materno-infantile.

A l’aube de cette nouvelle année, les membres du Conseil d’administration de la Fondation Métamorphose Développement joignent leurs voix à celles des partenaires de mise en œuvre et à celles des bénéficiaires pour vous dire MERCI et pour formuler des Vœux de

Paix, Santé et Prospérité!


 

NOU SWETE TOUT SA KI BON POU W!

 

Bon vye zanmi nou,

Ane 2022 sa pote anpil dezafi ak dezawa moun pa te predi. Li montre nou jan lavi frajil e tou jan lamechanste gaye pami nou. Men fòk nou sonje apre lapli toujou gen bon tan. Konsa, flanbo lèspwa ap toujou limen pou gide nou.

Gras a sipò w, Fondasyon Metamòfoz Devlopman pa vasiye. Nou pouswiv tout inisyativ pou ranfòse kapasite anpil jenn gason ak jenn fanm nan Depatman Nò nan zafè biznis, nan domenn mizik pou yo jwenn enstriman, e nan materyèl elèktwonik modèn pou enfòmatik nan sante manman ak ti bebe.

Nan kòmansman ane sa, tout manm Konsèy administrasyon Fondasyon Metamòfoz Devlopman ajoute vwa yo ak tèt yo ansanm ak tout patnè yo genyen e moun ki benefisye de pwojè nou yo pou di w MÈSI e pou swete ou

Lapè, Lasante ak Pwosperite nan vi w ak tout fanmi w!